22-04-2006 - Nieuwsbrief nr. 6

Beste VDM-vrienden,

Nu deze week de Gereformeerde Bond 100 jaar bestaat, leek het ons aardig om de preek op de site te zetten die ds. Kievit hield in de Dom te Utrecht in de herdenkingsdienst ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van de Gereformeerde Bond. Dat was op 22 april 1981.

We hopen dat u deze tussentijdse plaatsing op prijs stelt.

Met vriendelijke groet,

H.J. Lam

(Deze nieuwsbrief is per e-post verzonden aan alle geregistreerde gebruikers van VerbiDiviniMinister.nl)