21-08-2006 - Nieuwsbrief nr. 8

Aan de vaste bezoekers van de site Verbi Divini Minister,

Dezer dagen is er weer een nieuwe serie van tien preken geplaatst: drie catechismuspreken, enkele preken uit de beginjaren 1960, toen ds. Kievit in Putten stond, en enkele Bijbellezingen over Abraham, eveneens uit zijn (tweede) Puttense periode.

In juli is ook een negental preken geplaatst. Daarvan hebt u geen afzonderlijk bericht gehad. Hierbij willen we u er opmerkzaam op maken.

Verder ontving ik de levensbeschrijving van ds. Kievit, van de hand van dr. B.J. Wiegeraad. Deze dient nog enige bewerking te ondergaan. Zodra dat gebeurd is, zal deze op de site geplaatst worden.

Met broederlijke groet,

H.J. Lam, Rijssen.

(Deze nieuwsbrief is per e-post verzonden aan alle geregistreerde gebruikers van VerbiDiviniMinister.nl)