27-12-2006 - Nieuwsbrief nr. 11

Aan de VDM-nieuwsbrief-lezers,

De vorige keer nieuwsbrief verscheen twee maanden geleden. Daarin sprak ik de wens uit dat de stroom met preken van ds. Kievit nog niet opgedroogd zou zijn. Die wens is niet voor niets neergeschreven: van diverse kanten werden me weer preken aangereikt. Hartelijk dank.

In november is zoals gebruikelijk een nieuwe serie van tien preken geupload. Daarover is geen nieuwsbrief uitgegaan. De trouwe bezoekers zullen het echter wel gemerkt hebben.

De preken die nu zijn geplaatst hebben te maken met Kerst. Het zijn drie preken over Lukas 2 uit de jaargang 1975/76. Om in de gang van het kerkelijk jaar te blijven hebben we drie preken geplaatst over Mattheüs 2; ze stammen uit de jaargang 1969/70. Ze werden me ter hand gesteld door een jonge predikant, die nog niet zo lang geleden bevestigd werd. Ook onder hen blijkt gelukkig belangstelling te zijn voor deze prediking, die qua vorm en vooral qua inhoud - in de goede zin van het woord - voorbeeldig is.

Daarnaast zijn nog enkele catechismuspreken geplaatst.

Namens de redactie wens ik u gezegende dagen toe.

H.J. Lam

P.S.: door een technisch probleem heeft de plaatsing van nieuwe preken en de verzending van deze nieuwsbrief enkele dagen vertraging opgelopen.

(Deze nieuwsbrief is per e-post verzonden aan alle geregistreerde gebruikers van VerbiDiviniMinister.nl)