07-04-2007 - Nieuwsbrief nr. 13

Aan de vaste bezoekers van de VDM-site,

Het is al weer even geleden dat u een nieuwsbrief ontving. De trouwe bezoekers zullen echter wel gemerkt hebben dat er ook de afgelopen tijd regelmatig nieuwe preken zijn geplaatst.

In deze nieuwsbrief kunnen we u meedelen dat onder de link "Levensbeschrijving ds. L. Kievit" eindelijk de zin "Te zijner tijd hopen we hier een levensbeschrijving van ds. Kievit op te nemen" is verdwenen. Dr. B.J. Wiegeraad was zo vriendelijk zijn artikel, geschreven voor Biografisch Lexicon voor de geschiedenis van het Nederlandse Protestantisme ter beschikking te stellen. Als redactie van de site kregen we toestemming het te bewerken. Daarvoor moest echter eerst de tijd gevonden worden. Dat is dus nu gelukt. We hopen dat deze bijdrage de waarde van de site verhoogt.

Met vriendelijke groet,

H.J. Lam

(Deze nieuwsbrief is per e-post verzonden aan alle geregistreerde gebruikers van VerbiDiviniMinister.nl)