21-08-2007 - Nieuwsbrief nr. 15

Aan de vaste nieuwsbrieflezers van de VDM-site,

Het is al weer geruime tijd geleden dat u door middel van een nieuwsbrief van ons hoorde. Hierbij melden we ons echter weer graag bij u. We doen dat met het gebruikelijke bericht dat er nieuwe preken zijn geplaatst en wel uit de jaargang 1975-1976, van advent tot en met tweede paasdag. Eerder hebben we van deze jaargang al drie preken uit de kersttijd geplaatst.

Er zijn vijftien nieuwe preken op de site gezet. Dat is meer dan de gebruikelijke tien, maar dat doen we om de "achterstand" van juni en juli, toen er geen nieuwe preken zijn geplaatst, in te lopen.

We zijn blij dat inmiddels zich iemand gemeld heeft om behulpzaam te zijn bij het digitaliseren van preken die nog her en der in den lande op banden en cassettes staan.

We wensen u veel luistergenoegen toe.

Met vriendelijke groet,

namens de redactie,

H.J. Lam

(Deze nieuwsbrief is per e-post verzonden aan alle geregistreerde gebruikers van VerbiDiviniMinister.nl)